Kill Your Children


Too weak to overcome
Scrambled lineage
confused kindred
reckless decisions
crying, screaming
pleading for harmony
our world is ugly
our families hideous
beauty
beauty is in the family
the complete biological family
our abundance of beauty
has diminished
kill kill kill kill
kill your children
backbone severed
repulsive association
I'll kiss the feet of the few families
that work things out
instead of giving upCaptcha
Widget
Piosenkę Hemlock Kill Your Children przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Kill Your Children, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Kill Your Children. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hemlock Kill Your Children w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.