Tonight's The Night


Baby your eyes are like sunshine
Your smile is the sweetest
I've seen in my lifetime

Waiting to make you happy

Then you suddenly kissed me
And you said because you couldn't resist me
I never knew you felt the same way too
Tonight's the night the world's ours
We're gonna celebrate our love among the stars
I will be yours and you will be mine
Until the sun begins to shine

Under the moon the moon of love

I must have been blinded
But now I found you
I really don't mind it
You opened my eyes
Showing me what to look for

You started a fire
I feel a deep and burning desire
Baby I'm yours and that's forever more

Tonight's the nightCaptcha
Piosenkę Hermes House Band Tonight's The Night przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Tonight's The Night, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Tonight's The Night. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hermes House Band Tonight's The Night w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.