Full Count


I've turned the pages on the story of my life
It's been by far the worst chapter I could imagine me to write
About a promise for forever
Broken down
Put back together
It's safe to say
There's no chance in you this time

Just walk away tonight
And never say goodbye
You can't say that I'm the one who's changed
Cause I've been this way forever
And forever I will stay the same
You can't say that I'm the one who's changed
You can't say that I'm the one
You can't say that I'm the one who's changed

Your insecurities are on your heels again
Never let them get the best of you
Never let those demons in your head
Just stay away
And cut off all communications
And do whatever
Whatever it takes
[Just stay away]
And I'll stay away

You can't say that I'm the one who's changed
Cause I've been this way forever
And forever I will stay the same
You can't say that I'm the one who's changed
You can't say that I'm the one
You can't say that I'm the one who's changed

Just walk away
[You walk away]
Just walk away
[You walk away]
[Just walk away]
You can't say that I'm the one who's changed
[Just walk away]
Cause I've been this way forever
[Just walk away]
And forever I will stay the same
[Just walk away]
You can't say that I'm the one who's changed
[Just walk away]
You can't say that I'm the one
You can't say that I'm the one who's changedCaptcha
Widget
Piosenkę Hidden in Plain View Full Count przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Full Count, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Full Count. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hidden in Plain View Full Count w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.