Banished


Our dommed empire's in decay
The silent man cast us away
From the place where light's the answer
He's pointing at us, he's wrathful, poor scorned angels
Scorned angels
The promised land is hidden
Scorned angels
Will we find the way?
He's wrathful, he observes all
Now we hear his blaming call
Compulsive visions, compulsive eyes
Compulsive yearning, compulsive cries
Blame our evil
Blame our way to detest
Blame, you threw us in this place
Blame these fingers
Blame our highest dreams
Blame, you threw us in this place
Scorned angels
The promised land is hidden
Scorned angels
Will we find the way?
Scorned angels
A loud voice is calling
Scorned angels
All words sound the same
Scorned angels
Never see
Never see
Scorned angels
Will never flee
We will never flee
In this land without wings
We won`t ever, ever dream
We're blind, we can't see
We`re just here to serve our destiny
We can`t fight to defend
The creation that will bring the end
Down below in this hole
We can't find our way back homeCaptcha
Widget
Piosenkę Hocico Banished przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Banished, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Banished. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hocico Banished w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.