Beings Of Relief


I'm taking flight
I know how they feel,
I feel their deep sorrow
I'll breathe into their minds
Until their suffering falls away
Things I see through their eyes
Thoughts are naked in their conscience
They're screaming inside
Soul with no edges,
Beings steep in fear
People say we are angels
Even if they've never seen us
We are the beings of redemption
We are the beings who are here
To show them light and heal inside
We don't live without them,
Without them we don't have
We don't have a place on earth
There'll be a place to meet each other
When you let go and come to our dimensionCaptcha
Widget
Piosenkę Hocico Beings Of Relief przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Beings Of Relief, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Beings Of Relief. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hocico Beings Of Relief w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.