Depression


Wind touches my face blowing slowly it's coldness
My soul has frozen in a solitude blink
Making my being decline
Hiding my fears into my world
I can percieve this dark corner
These recoil's chains choke my desire
Thoughts in fight, Illusions drawn in ice
Visions of pain, feelings of fault
Depression comes, penetrates my heart
I can see a black horizon
It comes to me with all it's rage
(and I want to be free now)
But I don't give up
Frustrating sights, bad experiences
All over me, what desolation brings
Memories hurt, deception overflowing the sense
Illusions fall, wishes go
I'm blind with the pain, forces left behind
Maybe it's the time to forget my selfCaptcha
Widget
Piosenkę Hocico Depression przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Depression, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Depression. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hocico Depression w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.