Possessed


Here into my conscience, the battle comes
here into night silence, he calls my name

Come and see their pleasures, they never rest
all those damned beings will never be blessed

Celebrate the pain, going insane
celebrate the pain, calling my name

Be my disease, contaminate those bodies
be their misery and agony
Never forgive, never hear their claim
just hate them, they will burn the flame

Celebrate the pain, going insane
celebrate the pain, calling my name

Come here and take me beyond myself
my vitations and diseases belong to this place
I know how the silence sounds down there
where light blinds the damned creatures in disgrace

Get the veangence, get your own slave
torture every mind and soul
bitterness will be forever the only fate
bitterness will be forever a sweet fate

Celebrate the pain, going insane
celebrate the pain, calling my name

Come here and take me beyond myself
my vitations and diseases belong to this place
I know how the silence sounds down there
where light blinds the damned creatures in disgraceCaptcha
Piosenkę Hocico Possessed przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Possessed, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Possessed. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hocico Possessed w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.