Lazy Life


since we've started to play
it's been so hard, we've worked everyday
nobody helped us as we need
and now our heads are starting to bleed
in our house we had no support
school didn't let us stay
now none of them will forget
our name when they sleep and they wake

all they in fun, and sleep all night
that's what we need in our lazy life

we had to listen in our lives
to have a band is not a good way to survive
but without it we wouldn't live
don't ask for something we can't give
we are out of money all the time
and we just wanna be free
now we do what we like
write songs about the problems we seeCaptcha
Piosenkę Holly Tree Lazy Life przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lazy Life, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lazy Life. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Holly Tree Lazy Life w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.