Opportunities


Opportunities I'm wondering
But this one is so special for me

I'll go with you, I'm sure I'll enjoy it
I know, you'll come back till the end of the story (& I don't care)

I'm gonna take it
To the end this time
Is this one the glory of my life?

Don't wanna get more regrets in my mind
Things happen, I 've gotta live my lifeCaptcha
Piosenkę Holly Tree Opportunities przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Opportunities, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Opportunities. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Holly Tree Opportunities w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.