Punk Party


i don't know why i was there, i don't know where it is
i just remember i spent the night with a punk rock girl
i drunk a lot, and there was so much people in the place
punk rock bands, i didn't stay away

there was lots of punks and we were all dancing
but the best came after the band
the band started playing ska
we all got crazy dancing in a fucking way

and all the punx dancing ska in the punk rock party

i was so happy that night i can't explain
i had a good feeling coming my way
everyone having fun, not a fuckin' cop
all the bands playing please don't stopCaptcha
Piosenkę Holly Tree Punk Party przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Punk Party, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Punk Party. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Holly Tree Punk Party w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.