Stuffed


I look around I wanna find my friends
It seems they've gonne and left me
Do they care if I am fine or sad?
I'm feeling lost inside my head

Now I'm here with my frustrations
Looking for some motivation
Nowhere no destination
Nowhere no destination

When we were having fun everyone seems to be a friend
But now I'm here I need someone with me, someone who cares
Cause when your pretty fucked up, really sad, you need someone, no one will come
No one will come, no one will come
Yeah they all really suck

Now I'm here with my frustrations
Looking for some motivation
Nowhere no destination
Nowhere no destinationCaptcha
Piosenkę Holly Tree Stuffed przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Stuffed, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Stuffed. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Holly Tree Stuffed w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.