Disappear


There's a pain that sleeps inside
It sleeps with just one eye
And awakens the moment that you leave
Though I try to look away
The pain it still remains
Only leaving when you're next to me

Do you know, that everytime you're near
Everybody else seems far away
So can you come and make them disappear
Make them disappear and we can stay

So I stand and look around
Distracted by the sounds
Of everyone and everything I see
And I search through every face
Without a single trace, of the person
The person that I need

Do you know, that everytime you're near
Everybody else seems far away
So can you come and make them disappear
Make them disappear and we can stay

Can you make them disappear?
Make them disappear

There's a pain that sleeps inside
Sleeps with just one eye
And awakens, the moment that you leave
And I search through every face
Without a single trace, of the person
The person that I need

Do you know, that everytime you're near
Everybody else seems far away
So can you come and make them disappear
Make them disappear and we can stayCaptcha
Widget
Piosenkę Hoobastank Disappear przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Disappear, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Disappear. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hoobastank Disappear w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.