End Of Our Rope


Don't hold back, don't hold us back
From the people we could be
Cause all your rage is jealousy, it's jealousy
So don't let go, don't let them go
And make you feel like it's your fault
Cause if you do they'll never learn, they'll never learn
You don't have to blow my candle out
To make yours look brighter
So save your breath
We always see other's faults, never our own
Soon we'll be dangling from the end of our rope
So what's it for? What's it all for?
I see the artificial you
But underneath the real truth, the real truth
So don't let go, don't let them go
And make you feel like you're all wrong
Cause if you do they'll never learn, they'll never learn
Take a look around at what we've made
Whether we survive is if we changeCaptcha
Piosenkę Hoobastank End Of Our Rope przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke End Of Our Rope, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki End Of Our Rope. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hoobastank End Of Our Rope w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.