Good Enough


I only wanted you to feel,
How I thought you deserved to feel
The way you always said you wanted to

You wanted all we have to be real,
And every word we say to be true
Still after all I gave it's not enough for you

Well, I can't give any more,
So now I'm ginving up
'Cause nothing's ever good enough

And the more I try to pour,
The less I fill your cup
'Cause nothing's ever good enough

I only wanted you to see,
That you can be who you wanted to be
And fill the lonely void inside of you

I gave you everything that you need,
Did what you always wanted to do
Still after all I've done I can't get through

Well, I can't give any more,
So now I'm ginving up
'Cause nothing's ever good enough

And the more I try to pour,
The less I fill your cup
'Cause nothing's ever good enough

Good enough!

I've wated my time!
Go find someone!

Good enough!

Well, I can't give any more,
So now I'm ginving up
'Cause nothing's ever good enough

And the more I try to pour,
The less I fill your cup
'Cause nothing's ever good enough

Enough, enough, enough!Captcha
Widget
Piosenkę Hoobastank Good Enough przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Good Enough, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Good Enough. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hoobastank Good Enough w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.