If Only


I thought it wasn't wrong,
To hide from you,
Simple truth

I was scared,
I felt it all along,
But it hurt to much for me, to share

If only I, had been this blind
I'd have someone to hold on to
IF only I, could change your mind,
If only I had known, If only I had you

Finally understand,
Why things have happened,
And how it all could go so wrong

Will this pain ever end?
'cause I don't think I can carry on

If only I, had been this blind
I'd have someone to hold on to
If only I, could change your mind,
If only I had known, If only I had you

If only I had you!
If only I had you!

If only I, had been this blind
I'd have someone to hold on to
If only I, could have spoke my mind,
If only it were true, We could start brand-new
I know I'll make it through
If only I had you!
If only I had you!
If only I had you!Captcha
Widget
Piosenkę Hoobastank If Only przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke If Only, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki If Only. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hoobastank If Only w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.