Losing My Grip


Another night follows the day
Like a child does to it's mother
And everywhere I look I see your face
On the face of others
And I can't escape the pain

Of all the questions I went through
I never told myself the truth
I turned my back on you and me
'Cause I was scared to see
That we weren't who we used to be

So now I'm trying hard to let go
Let you go, but I can't seem to loosen my grip
Trying hard to let go, let you go, let you go, let you go, go

I feel an emptiness inside
A part of me already died
When I pretended to go on
Like everything's okay
Then all we built began to fall
As I began to lose it all
I shut my eyes to set me free
'Cause I was scared to see
That we weren't who we used to be

So now I'm trying hard to let go
Let you go, but I can't seem to loosen my grip
Trying hard to let go, let you go, let you go, let you go, go

You're all that I ever wanted
You're everything that I need
But now it's finally over
Time for goodbyes, I'm needed

So now I'm trying hard to let go
Let you go, but I can't seem to loosen my grip
Trying hard to let go, let you go,
let you go, let you go, go

I'm trying hard to let go (let you go, let you go) let you go, goCaptcha
Piosenkę Hoobastank Losing My Grip przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Losing My Grip, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Losing My Grip. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hoobastank Losing My Grip w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.