Death Defying


Ever since the world began
Men have sailed to foreign lands
And the fortunes that they've found
Are now buried in the ground

Some would say the ocean roars
As it stumbles to the shore
But to me it only sings
Of the sorrow that it brings

All my friends are dead
Or they're dying
Empty laughter turns into crying
It's death-defying

Well, I barely learned to swim,
Just enough to save my skin
Now I'll never sail alone,
And my harbour is my home

All our friends are dead
Or they're dying,
And our laughter only turns into crying,
It's death-defying

If there's one thing that I've learned,
It's the point of no return
And if that's to be our fate
Now's no time to hesitateCaptcha
Piosenkę Hoodoo Gurus Death Defying przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Death Defying, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Death Defying. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hoodoo Gurus Death Defying w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.