Around My Smile


Got me going on again
Around my smile
And I've got a thoughtless feeling inside

I've got it going X4
On

Got you going on again
Around my smile
And I've got a thoughtless feeling inside

Why don't you take a friend
In the shade
Somewhere all the minutes stay around

I've got it going on X4
On

Got you going on again
Around my smile
And I've got a thoughtless feeling inside

I've got it goingX14Captcha
Widget
Piosenkę Hope Sandoval Around My Smile przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Around My Smile, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Around My Smile. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hope Sandoval Around My Smile w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.