Lose Me On The Way


Lose me on the way
I've got a price to pay
Till I hear the northern (side?)
All the world's a flame
this heart will never be the same
She's the flower in your eyes

What a fool of heart
Such a fool of heart
What a fool of heart
Such a fool

Lose me on the way
She's the flower in your eyes (now?)
All the world's a flame
this heart will never be the same
NeverCaptcha
Piosenkę Hope Sandoval Lose Me On The Way przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lose Me On The Way, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lose Me On The Way. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hope Sandoval Lose Me On The Way w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.