The Bending


this is just the in between
the point where worries can shatter dreams
this is that look like i'm going to throw it all away
this is infatuations best kept secret
and those are the hovering eyes that glide and glare
you're the most best kept secret
so not another word of this conscious bending conversation
i'll find it before i revolve around the tips of their tonguesCaptcha
Widget
Piosenkę Hopesfall The Bending przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Bending, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Bending. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hopesfall The Bending w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.