Wieder Hoam


wann si de sun hinter de bama obidraht
und umadum wird a de welt sche langsam stad
drobn auf´n himmel über mir
leuchten de stern so hell als wia de augen von dir

wann in der nacht meine gedanken bilder san,
de wia da wind über die schneeberg drüberwahn
wann se ins tal der nebel schiabt
wann über´n see a vogel fliagt
und langsam einaziagt

Dann will i endlich wieder hoam
will zu mein buam, will zu meiner kloan
mechat g´spürn a hand von dir auf mirCaptcha
Piosenkę Hubert von Goisern Wieder Hoam przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wieder Hoam, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wieder Hoam. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hubert von Goisern Wieder Hoam w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.