Tekst piosenki Hunchback Of Notre Dame Soundtrack: Someday

Someday


Someday
When we are wiser
When the world's older
When we have learned
I pray
Someday we may yet live
To live and let live
Someday
Life will be fairer
Need will be rarer
Greed will not pay
God speed
This bright millenium
On its way
Let it come
Someday

Someday
Our fight will be won then
We'll stand in the sun then
That bright afternoon
Till then
On days when the sun is gone
We'll hang on
Wish upon the moon

There are some days dark and bitter
Seems we haven't got a prayer
But a prayer for someday better
Is the one thing we all share

Someday
When we are wiser
When the world's older
When we have learned
I pray
Someday we may yet live
To live and let live
Someday
Life will be fairer
Need will be rarer
Greed wil not pay
God speed
This bright millenium
Let it come
Wish upon the moon
One day
Someday
SoonCaptcha
Piosenkę Hunchback Of Notre Dame Soundtrack Someday przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Someday, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Someday. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hunchback Of Notre Dame Soundtrack Someday w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.