Tekst piosenki I Can Make A Mess Like Nobody's Business: The Best Happiness Money Can Buy

The Best Happiness Money Can Buy


Time goes by,
And we watch our lives,
As they're sadly slipping away
Alone, we cry

So follow that tune quickly
Or you'll lose the melody you never hear
When you were young you didn't care
It's the one that stole your fathers pride,
That mighty mighty dollar sign
These are the things that matter now,
So sing along and be

Prepared to jump,
When the ship has sunk,
And you're slowly watching it drown
Alone, you cry

So follow that tune quickly
Or you'll lose the melody you never hear
When you were young you didn't care
It's the one that stole your fathers pride,
That mighty mighty dollar sign
These are the things that matter now,
So sing along and be prepared

Maybe we care about too much
Time we lost and in spite we run,
But I'm wrong, but you know i'm wrongCaptcha
Piosenkę I Can Make A Mess Like Nobody's Business The Best Happiness Money Can Buy przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Best Happiness Money Can Buy, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Best Happiness Money Can Buy. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę I Can Make A Mess Like Nobody's Business The Best Happiness Money Can Buy w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.