All The Way


As the sun is sinking
Deep in the west, the day makes an end
That's when love is stealing
Around every corner, around every bend
Falling for temptation
Well, I've already made that very mistake
She puts an offer to me
Too good to refuse, it's easy to take
So what can I do about it, girl?
Guess that's the way it's meant to be
And if you should want to go
I wouldn't make you stay
You know I don't care about tomorrow
When tonight you're on my side
Hoping this time around
We make it all the way
All the way
The taste is sweet sen
It's all that I want
It's all that we need
Now we're getting that hesitation
When you tell me it's true
It's hard to believe
Too much cool deception
Oh, it goes through my head, it's always the same
Making eyes is cheating
And the very first kiss is where it begins
So what can I do about it, girl?
Guess that's the way it's meant to be
And if you should want to go
How could I make you stay
You know I don't care about tomorrow
When tonight you're on my side
Praying this time around
We make it all the way
The way to your heart
So the sun is sinking
Deepin the red, the blade makes an end
Love comes stealing softly
Around every corner, around every bend
We're alway cheating
And the very first kiss is where we begin
Goes 'round every corner, around every bend
Lovin' it all the way to the end

Submitted by Michael HackCaptcha
Piosenkę Icehouse All The Way przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All The Way, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All The Way. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Icehouse All The Way w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.