Electric Blue


If a boy had a chance
a chance with someone like you
are you gonna break his heart?
let him cry for the moon?
are you hiding somewhere behind those eyes?
I just freeze
everytime you see through me
and it's all over you
electric blue
on my knees
help me, baby
tell me, what can I do?
electric blue
Oh, I had a dream
for a moment I believed it was true
oh, I'd have given anything
just to be there with you
are you hiding
somewhere behind those eyes?
I just freeze
everytime you see through me
and it's all over you
electric blue
in too deep
standing here waiting
as I'm breaking into
electric blue
I can see
can see that it may be just a vision for you
electric blue
on my knees
help me, baby
tell me what can I do?
electric blueCaptcha
Widget
Piosenkę Icehouse Electric Blue przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Electric Blue, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Electric Blue. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Icehouse Electric Blue w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.