Goodnight Mr Matthews


I'm playing my cards on the table no secrets,
no sense of direction its tough, baby,
it's no party I said something I lost a connection
And it's all I can do to forget about you
loving you is such a fascination
'cause I've loved you so long
and my love is so strong
but you know a certain party's missing
I'll sit by the window
now you sit anywhere that you want to
sitting in the sunshine now we're hoping,
as we're supposed to do
If I get down on my knees
would you forgive me, please
its only that my heart is aching
and it's all over you not a thing
I can do little pieces of my world are falling,
it's a good night
"Goodnight, Mr Matthews now, no talking
the others are sleeping, there's always tomorrow "
better come back soon '
Cause I love only you
no other will do
loving you is such a fascination
and I've told you before
only you know the score
but you know a certain part is missing
if I go down on my knees
would you forgive me, please
it's only that my heart is breaking
but it's a very temporary thing
it just happens all the time
little pieces of my world are falling,
it's a good nightCaptcha
Widget
Piosenkę Icehouse Goodnight Mr Matthews przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Goodnight Mr Matthews, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Goodnight Mr Matthews. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Icehouse Goodnight Mr Matthews w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.