Floorkiller


someone pretends to hold it back
even they don't know that they gave their best
when they gave up other beliefs
when they're on the top even though they got
more then much to give
bit by snakes
but I won't give it up

come down
confront all my visions
come down

still I'm hunting the demons

I used to love to see the reflections of my shadows
now it seems like a threat
we need less as we swallow each other

still I'm hunting the demons

come down
confront all my visions
come down

can't wait for the signs to stop flashing in my head
can't wait for the sounds to hold me back
how it felt through that time
I can't explain
but I hope you try to see
seduce me
hold and caress me

come down
confront all my visions
come downCaptcha
Piosenkę Icon Of Coil Floorkiller przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Floorkiller, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Floorkiller. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Icon Of Coil Floorkiller w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.