Lend a Hand


If you should see me
Action like a child
Back to the age
When I was nine
Please come on
And lend a hand

If I to free to see
What really lies
Ahead of me
With some love
Just lend a hand

Lend a hand
To get myself together
Lend a hand
To make life a little easier
Lend a hand
If I'm still green
Still living in my world of dreams
With some love lend a hand

As much as I a grown up man
Daily living some times get heavy
Please hold me on oh Lord
With a helping hand
If I'm looking cold and weary
Rag clothing covering me
With some love come on lend a handCaptcha
Widget
Piosenkę Ijahman Levi Lend a Hand przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lend a Hand, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lend a Hand. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ijahman Levi Lend a Hand w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.