Rasta a Ancient Lovers


Rasta a ancient lovers
Alpha and Omega
King and Queen of Zion
Zion rightful lovers
Rasta a ancient lovers
Erath's rightful rulers
King Selassie I, and his Queen, Empress Menen

His and her Majesty
Earth's rightful rulers
Cherish the love they vow
I do together
So it is in Zion
Also in earth creation
Joining hands in marriage
Man to a woman

Rasta a ancient lovers
Alpha and Omega
King and Queen of Zion
Zion rightful lovers
Rasta a ancient lovers
Erath's rightful rulers
King Selassie I, and his Queen, Empress Menen

His Imperial Majesty
Emperor Haile Selassie
Set a very good example
For Rasta to follow
A militant Fields Marshall
The Conquering Lion
The best dressed King in the land
Ladies and GentlemenCaptcha
Piosenkę Ijahman Levi Rasta a Ancient Lovers przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Rasta a Ancient Lovers, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Rasta a Ancient Lovers. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ijahman Levi Rasta a Ancient Lovers w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.