IonHere I am
Back again to save you
I am the incarnation of all that is pure
Of all that is you
The island in your ocean so cruel
I am warmth
Your guiding star and the wheel in your car
I am all that you are
And you will never get far
Without my presence

But you can never have me
The words I bring and the song I sing
- Chaos cannot charge the breed of order
You'll never be able to reach me
The tales I tell of our stereo-hell
- We're doomed to be a first decree of murder

This is how I want it to be
I cannot escape and you will never get
Rid of me We ride the
Decadence of culmination
Tomorrow we may hunt down revelation
If tomorrow comes
For the chosen ones

We are the poles and the world is our feastCaptcha
Piosenkę In The Woods... Ion przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ion, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ion. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę In The Woods... Ion w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.