Pseudo Call


Look at the morning sun
A thirteenth month was born
Who wants to play this game?
Answer your mission
Reflection of your mind
Leads me to my grave
Could a existence be born
Which made dreams to mystic lies
You're buried in a cage of reality
To sell your soul for a trip
To yourself
To live in a world of
Forbidden doors
Run away, leave your camp
Love and hate melt fast together
Leave a body of fear
Brain work to forget
Your existence!
Meet the hangman, at the backdoor
Of your lost paradise!
Create your harmony
In shadow of the lie
Be a part of the forgotten
KingdomCaptcha
Piosenkę Incubator Pseudo Call przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Pseudo Call, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Pseudo Call. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Incubator Pseudo Call w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.