Thinkin Green Believe in Grey


Psychotic feelings
Sorrow of society
Who made this world?
Destruction of me leads
In deep depressions
You left me help my will
I'm just too young
Why must I go?
Get out of me
I want to change my ways
I want to change my ways
Ways
You
Made me higher
You
Treated me as your son
You
Reality turns to dust
I know reality turns to dust
And now I left my way
In a dessert of ice
Where am I?
Am I a fool?
Or just a child
Now find my way!
I'll go
Goodbye my world
Good bye!Captcha
Piosenkę Incubator Thinkin Green Believe in Grey przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Thinkin Green Believe in Grey, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Thinkin Green Believe in Grey. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Incubator Thinkin Green Believe in Grey w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.