Sunrise In Riverland


[Music & Lyrics: H Juhano / M Korsback]

Into my life it came, from a road that leads to nowhere
It tears me apart, into pieces that won't fly away
Then came the wind, that forced my eyes to see
No one to blame, even though I am afraid

[Bridge:]

Fight- I'm going to fight, even though I have no chance at all
Give up is the last thing I will do

In the deepest riverland it seeks and destroys
Making a way for other kinds, it's a neverending war
Facing my destiny, I know that I can't survive
There is no turning back, and I know it's gone too far

[Bridge:]

Fight- I'm going to fight, even though I have no chance at all
Give up is the last thing I will do

I will hold my head so high, and the silvertears they'll cry:
They will cry for no reason at all
I will reach up to the stars, i will rise with the sun
We'll unite our souls and together, we will stand all for one

[Solo: Both / P Vastila]

I will hold my head so high, and the silvertears they'll cry:
They will cry for no reason at all
I will reach up to the stars, i will rise with the sun
We'll unite our souls and together, we will stand all for one

[Solo: Both]Captcha
Piosenkę Insania Sunrise In Riverland przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sunrise In Riverland, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sunrise In Riverland. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Insania Sunrise In Riverland w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.