She Comes In The Fall


Wake up, wake up, this must be some kind of fear
In the short time that I have got to know you
I have found here a wrong way to go about it
It's just this fear, the fear I have to go about you
You should learn to walk, should learn to walk before you crawl (4x)
(HERE SHE COMES) SHE COMES IN THE FALL
(AND YOU SHOULD LEARN) TO WALK BEFORE YOU CRAWL
(HERE SHE COMES NOW) ARMS DANCE TOGETHER IN THE FALL
YOU DON'T WALK, YOU CRAWL
Back she returns there, he's always sat in the same chair
All you feel is the harder edge and the heat
I have found here a wrong way to go about it
It's just this fear, the fear I have to go about you
(You should learn to walk, should learn to walk before you crawl) She comes in fall (3x)
(You should learn to walk, should learn to walk before you crawl)
(HERE SHE COMES) SHE COMES IN THE FALL
(AND YOU SHOULD LEARN) TO WALK BEFORE YOU CRAWL
(HERE SHE COMES NOW) ALL COMES TOGETHER IN THE FALL
YOU DON'T WALK, YOU CRAWL
(You should learn to walk, should learn to walk before you crawl) She comes in fall (3x)
(You should learn to walk, should learn to walk before you crawl)
(HERE SHE COMES) SHE COMES IN THE FALL
(AND YOU SHOULD LEARN) TO WALK BEFORE YOU CRAWL
(HERE SHE COMES NOW) ARMS DANCE TOGETHER IN THE FALL
YOU DON'T WALK, YOU CRAWL, YOU DON'T WALK, YOU CRAWL
YOU DON'T WALK, YOU CRAWL, YOU DON'T WALK, YOU CRAWL
(HERE SHE COMES) SHE COMES IN THE FALL
(AND YOU SHOULD LEARN) TO WALK BEFORE YOU CRAWL
(HERE SHE COMES NOW) ARMS DANCE TOGETHER IN THE FALL
YOU DON'T WALK, YOU CRAWL
YOU DON'T WALK, YOU CRAWL, YOU DON'T WALK, YOU CRAWL
YOU DON'T WALK, YOU CRAWL, YOU DON'T WALK, YOU CRAWL
HERE SHE COMESCaptcha
Widget
Piosenkę Inspiral Carpets She Comes In The Fall przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke She Comes In The Fall, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki She Comes In The Fall. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Inspiral Carpets She Comes In The Fall w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.