Black and White


Could be clear black and white
Make a decision
Got a need inside and I don't know why
It's a strong feeling that grows and grows

One day - my life is out the door
Next day - you show me what it's for
One day - I think I know myself
Next day - you leave me on the shelf

New moment goes like this
Never forbidden
There's nothing to stop
The thief on time, stealing
The hours that keep you away

It rushes through my veins
Straight to my head
My mind is a planet
For you to roam

This is only just the start
It's the beginning
There's nothing to stop
The thief of time
Stealing the hours
That keep you away

One day - my life is out the door
Next day - you show me what it's for
One day - I think I know myself
Next day - you leave me on the shelf

In this house I call home
Living together
Got a need inside
And I don't know why
It's a strong
Feeling and it grows and grows

One day - my life is out the door
Next day - you show me what it's for
One day - I think I know myself
Next day - you leave me on the shelf

This is only just the start
It's the beginning

New moment goes like this
Never forbidden

Could be clear black and white
Make a decisionCaptcha
Piosenkę Inxs Black and White przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Black and White, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Black and White. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Inxs Black and White w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.