C


Welcome to the strangest party baby
It's like we're staring at the sun
Everybody's got their invitations
Hopin' that you're gonna come yeah
These are the times
Times
These are the crimes
Crimes
What are we waiting for
What are we hating for

You're part of the solution
Or part of the problem
You're gonna have to dance with one
You're giving up on
The future honey
I'll count you out of having some

Here comes the rain
Yeah here comes the rain yeah

These are the times
These are the crimes
What are we waiting for
What are we hating for

Wash away the rain yeah
Into the blue sea yeah

These are the times
These are the timesCaptcha
Piosenkę Inxs C przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke C, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki C. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Inxs C w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.