Devil's Party


At the devil's party nothing's a sin
At the devil's party, we know where you've been
If we're all right then tell me who's wrong
Love and war, where do we belong?

I might believe it's love, you might believe it's war

At the devil's party there's no light from the sun
At the devil's party, now, life's a loaded gun
More or less? Yeah you know, less is more
Go on and be my guest
Where do we belong?

I might believe it's love, you might give a little more

Dreams of yours, dreams of mine
Dreams of all that shine on the other side, on the other side

At the devil's party watch them standing in line
At the devil's party, now, see no friends of mine
Oh, lonely days on the road to excess
When you're on fire you burn like the rest

I might believe it's love, and you might believe it's war
Why don't we take a little less? Then we could live a little more

Dreams of yours, dreams of mine
Dreams of all that's green on the other side, on the other sideCaptcha
Piosenkę Inxs Devil's Party przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Devil's Party, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Devil's Party. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Inxs Devil's Party w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.