Do What You Do


Everybody shake,
Everybody groove,
Everybody shake,
mmm mmm ohh ohh!

Mary, Mary your on my mind,
The folks are gone and the place'll be mine,
Oh, Mary, Mary wanna be with you,
And this is what I'm gonna do,
I gonna put a call to you,
Coz' I feel good tonight,
And everything's gonna be right, right, yeah

CHORUS
I'm gonna have a good time tonight,
Rock n' Roll music gonna play all night,
Come on baby it won't take long,
Only take a minute just to sing my song

Boney Moroney is gonna be with him,
I said, long Tall Sally is gonna be with slim,
Short fat Freddy is gonna, she's gonna be there to,
And this is what I'm gonna do,
Well I've got to put a call to you,
Coz' I feel good tonight,
And everything's gonna be right, right, yeah

CHORUS
I'm gonna have a good time tonight,
Rock n' Roll music gonna play all night,
Come on baby it won't take long,
Only take a minute just to sing my song

BRIDGE
I've got to talk to you!

Boney Moroney is gonna be with J-J-Jimmy,
Wah, Long tall Sally is gonna be with him,
Short fat Freddy is gonna be there too,
And this is what I gonna to do,
I'm gonna put a call to you,
Coz' I feel good tonight,
And everything's gonna be right, right, yeah

CHORUS
I'm gonna have a good time tonight,
Rock n' Roll music gonna play all night,
Come on baby it won't take long,
Only take a minute just to sing my song

I'm gonna have a good time tonight,
Rock n' Roll music gonna play all night,
Come on baby it won't take long,
Only take a minute just to sing my song

Listen!
Ah! Oh!

Gonna have a good time tonight,
Rock n' Roll music gonna play all night,
Come on baby it won't take long,
Only take a minute just to sing my song

Come on and have a good time tonight,
Rock n' Roll music gonna play all night,
Come on baby it won't take long,
Only take a minute just to sing my song

Hey, listen!
WAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!

Gonna have a good time tonight,
Rock n' Roll music gonna play all night,
Come on baby it won't take long,
Only take a minute just to sing my song

Song, yeah
Everybody shakeCaptcha
Piosenkę Inxs Do What You Do przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Do What You Do, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Do What You Do. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Inxs Do What You Do w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.