dont change


I'm standing here on the ground
The sky above won't fall down
Even though we fall in all directions
Resolution of happiness
Things have been dark for too long

Don't change for you
Don't change a thing for me
Don't change for you
Don't change a thing for me

I found a love I had lost
It had been gone for too long
Even though we fall in all directions
Execution of bitterness
Message received loud and clear

Don't change for you
Don't change a thing for me
Don't change for you
Don't change a thing for me

I'm standing here on the ground
The sky above won't fall down
Even though we fall in all directions
Execution of bitterness
Message received loud and clear

Don't change for you
Don't change a thing for me
Don't change for you
Don't change a thing for me

Don't change
Don't changeCaptcha
Piosenkę Inxs dont change przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke dont change, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki dont change. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Inxs dont change w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.