An Old Fashioned Wedding


Interpolated in 1966 revival]

[FRANK:]
We'll have an old-fashioned wedding
Blessed in the good old-fashioned way

I'll vow to love you forever
You'll vow to love and honor and obey

Somewhere in some little chapel
Someday when orange blossoms bloom

We'll have an old-fashioned wedding
A simple wedding for an old-fashioned bride and groom

[ANNIE:]
I wanna wedding in a big church with bridesmaids and flower girls
A lot of ushers in tailcoats, reporters and photographers

A ceremony by a bishop who will tie the knot and say
"Do you agree to love and honor?" Love and honor, yes, but not obey

I wanna wedding ring surrounded by diamonds in platinum
A big reception at the Waldorf with champagne and caviar

I wanna wedding like the Vanderbilts have, ev'rything big, not small
If I can't have that kind of a wedding I don't wanna get married at all

[Coda:]

[FRANK:]
We'll have an old-fashioned wedding

[ANNIE:]
If it's not a big wedding I don't wanna get married at allCaptcha
Piosenkę Irving Berlin An Old Fashioned Wedding przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke An Old Fashioned Wedding, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki An Old Fashioned Wedding. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Irving Berlin An Old Fashioned Wedding w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.