Finding My Way Back


Lights out,
Sucker punch, striked out
Caught a love wave,
Rode it then I wiped out
Two ships just passing in the night now,
Offshore, looking for a light house
Reveal you said that it was painless,
Down and out drowning in a sea of my anguish
Funny, you always said hope floats
Comprehended but I can't cope
So I

Gotta find my way back, way back to you baby
Tryna find my way back, way back to you baby
Gotta find my way back, way back to you, to us, to love

Man down, my heart's in your hand now
Hid your love under an X in the sand now
No clue, no map, damn
So I'm digging til I end up in japan now

Reveal you said that it was painless,
Down and out drowning in a sea of my anguish
Funny, you always said hope floats
Comprehended but I can't cope
So I

Gotta find my way back, way back to you baby
Tryna find my way back, way back to you baby
Gotta find my way back, way back, to you, to us, to love

We got lost lines got crossed
And the light turned to static baby
And then I jumped ship got caught up in the current
And it carried both of us away
We were so much better
When we were together
And I just can't let you slip away

Gotta find my way back, way back to you baby
Tryna find my way back, way back to you baby
Gotta find my way back, way back, to you, to us, to loveCaptcha
Piosenkę Jaheim Finding My Way Back przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Finding My Way Back, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Finding My Way Back. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jaheim Finding My Way Back w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.