For Moms


dear moms finally you made it home, no more sickness, no more struggles of
pain,it's all in GOD'S hands now, and I thank you for watching over me, teenie
and taquan, we love you rest in peace,

when I think of you, and all that's true, all you said would come to pass, I
get confused with life's many rules, sometimes this road is hard to bare, I
didn't know, that you would be gone and all of my yesterdays and tomorrows, I
spend alone, I gotta be strong, I gotta move on, but I miss you OOOhhh, yeah, I
love you ma'Captcha
Piosenkę Jaheim For Moms przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke For Moms, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki For Moms. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jaheim For Moms w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.