End Connection


What is your relation with ones and zeros ?
What can we do
when everything is a lie,
an illusion ?
Part human,
part machine
the evolution of our mind,
of our dreams has become reality
Cyberland is nothing more than a collection of fear,
hope and perception
We don't exist,
we simply denied our existence by connecting to a machine
Don't look for an answer
simply find a way out
from our addiction
end connection!Captcha
Widget
Piosenkę Jailbird End Connection przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke End Connection, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki End Connection. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jailbird End Connection w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.