Mach Syst Ctrl


Modern culture with machines
controlling minds and spirits
Babylon is here again
We are so busy electing electronics to forget our misery,
to transcend our past,
to serve this new God
Where to find any peace ?
Where to ask for repentance ?
Even the angels are leaving the Heavens
for a better world
Where to find a Lord
that is hiding
when we are asking for guidance ?Captcha
Piosenkę Jailbird Mach Syst Ctrl przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Mach Syst Ctrl, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Mach Syst Ctrl. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jailbird Mach Syst Ctrl w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.