Red Light Visions


Your blood and your life,
simply the essence of your being
But who'll miss you ?
Leave the dimension that is forcing you in
you do not understand
why your mind seems so weak
Leave the experience that is forcing you out
you do not belong with us
You buy yourself a share of Heaven,
while leaving your innocence
at the Gates
You reach for the words
that were spoken in time,
while forgetting their meanings
Reach for the light
that's calling you
Just don't deny that force
that's burning in your veinsCaptcha
Widget
Piosenkę Jailbird Red Light Visions przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Red Light Visions, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Red Light Visions. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jailbird Red Light Visions w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.