Some Things I Know


(Burton Collins/Sally Barris)

There's some things I know to be true
Snow is white and the ocean is blue
Rain is wet when it falls from the sky
And the stars come out every night
Just as I'm sure the sun will rise
This love is real you see in my eyes
Plant a seed and it will grow
Some things I know

There's some things in life I need
Water to drink and air to breathe
A place to rest when I need sleep
When I'm hungry food to eat
Sure as I need the Lord above
That's how much I need your love
Like I need shelter from the cold
Some things I know

More and more I realize
How every day you bless my life

There's some things in life I want
A house with a porch and trees out front
Someone to talk to; someone to hold
And walk with as we grow old
And I want all my dreams to come true
And I want them all with you
And I just had to tell you so
Some things I know

I just had to tell you so
Some things I knowCaptcha
Piosenkę James Bonamy Some Things I Know przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Some Things I Know, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Some Things I Know. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę James Bonamy Some Things I Know w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.