Tekst piosenki James Taylor: Something in the Way She Moves

Something in the Way She Moves


James Taylor
There's something in the way she moves,
Or looks my way, or calls my name,
That seems to leave this troubled world behind
And if I'm feeling down and blue,
Or troubled by some foolish game,
She always seems to make me change my mind
And I feel fine anytime she's around me now,
She's around me now
Just about all the time
And if I'm well you can tell she's been with me now,
She's been with me now quite a long, long time
And I feel fine
It isn't what she's got to say
But how she thinks and where she's been
To me, the words are nice, the way they sound
I like to hear them best that way
It doesn't much matter what they mean
If she says them mostly just to calm me down
And I feel fine anytime she's around me now,
She's around me now
Just about all the time
And if I'm well you can tell she's been with me now,
She's been with me now quite a long, long time
And I feel fine
Every now and then the things I lean on lose their meaning
And I find myself careening
Into places where I should not let me go
-- She has the power to go where no one else can find me
And to silently remind me
Of the happiness and the good times that I know, got to know
And I feel fine anytime she's around me now,
She's around me now
Just about all the time
And if I'm well you can tell she's been with me now,
She's been with me now quite a long, long time
And I feel fineCaptcha
Piosenkę James Taylor Something in the Way She Moves przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Something in the Way She Moves, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Something in the Way She Moves. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę James Taylor Something in the Way She Moves w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.