Adam And Eve


I will have a cup of tea
I will wash the cup
I will place it on the dish-rack
I will wait for it to dry
I will have another cup of tea
I'll drink it up I'll wash the cup
I'll place it on the drainboard
I wonder if it's dry?

O give me a home
Where the buffalo roam
And the apples go rolling the other way

There are ten neighbours
Walking up my driveway all dressed in black
Carrying carnations and waving recipes
And I tell each of them:
If I could only have everything they have
Then I know that I'd finally be happy

O give me a home
Did someone call the police?

And Adam would never have had
If he hadn't have had EveCaptcha
Piosenkę Jane Siberry Adam And Eve przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Adam And Eve, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Adam And Eve. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jane Siberry Adam And Eve w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.