Are We Dancing Now?


did you just touch my hand?
and did you just kiss my shoulder?
Ah, life's a mystery
and do you have your hand on my knee
And are you moving it extremely slowly?

Every time I look into your eyes
All the dancing all the music dies
Even with the people streaming by
Such is the mystery of love
From down below or somewhere up above
Every time I look into your eyes

did you just say something about
Showing me how to dance?
Well, Ioh
And did you just say something about oh,
Watch the way you move yourhhips
Ah, life's a mystery
And is that your hand on my neck?
And are we dancing now extremely slowly?

Every time I look into your eyes
All the dancing all the music dies
Even with the people streaming by
Such is the mystery of love
From down below or somewhere up above
I never dance but I could try

Are we dancing now?
Ah, life's a mysteryCaptcha
Piosenkę Jane Siberry Are We Dancing Now? przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Are We Dancing Now?, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Are We Dancing Now?. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jane Siberry Are We Dancing Now? w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.