Turtle Blues


Ah, I'm a mean, mean woman
And I don't mean no one man, no good, no
I'm a mean, mean woman,
I don't mean no one man, no good
I just treats 'em like I wants to
I never treats 'em, honey like I should
Oh, Lord, I once had a daddy,
He said he'd give me everything in sight
Once had a daddy,
Said he'd give me everything in sight
Yes, he did
So I said, "Honey, I want the sunshine,
You take the stars out of the night
Come on and give 'em to me, babe, 'cause I want 'em right now"
I ain't the kind of woman
Who'd make your life a bed of ease, ha ha ha ha!
No, no, no, no, no, no, no, no, no
I'm not the kind of woman, no,
To make your life a bed of ease
Yeah, but if you, if you just wanna go out drinkin', honey,
Won't you invite me along please
Oh, I'll be so good to ya babe, yeah!
Whoa, go on!
I guess I'm just like a turtle
That's hidin' underneath its horny shell
Whoa, whoa, oh yeah, like a turtle
Hidin' underneath its horny shell
But you know I'm very well protected -
I know this goddamn life too well
Oh! Now call me mean, you can call me evil, yeah, yeah,
I've been called much of some things around,
Honey, don't ya know I have!
Whoa, call me mean or call me evil
I've been called much of some things, all things around,
Yeah, but I'm gonna take good care of Janis, yeah,
Honey, ain't no one gonna dog me down
Alright, yeahCaptcha
Widget
Piosenkę Janis Joplin Turtle Blues przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Turtle Blues, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Turtle Blues. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Janis Joplin Turtle Blues w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.